Vanlige Spørsmål - Narvik Krisenter

Døgnåpen vakttelefon: 76 95 73 39
Go to content
VANLIGE SPØRSMÅL

Det er ikke deg som utsettes for vold som har ansvar for det du har blitt utsatt for. Det er voldsutøveren sitt ansvar. Du skal ikke føle på skam eller skyld for de vonde opplevelsene du har vært utsatt for. Det du har ansvar for er å begynne å ta tilbake kontroll over eget liv og beskytte eventuelle barn, og det kan vi hjelpe deg med.

De fleste som har vært utsatt for vold i nære relasjoner opplever: - å ha liten tro på seg selv - føler skam og skyld - opplever håpløshet - å ha mistet troen på å klare seg selv - miste nettverket sitt. Dette er helt vanlige reaksjoner etter å ha vært utsatt for vold.

ER DU UTSATT FOR VOLD?
Ta kontakt på vår døgnåpne
telefon: 76 95 73 39

Vi kan tilby omsorg og støtte og noen å snakke med om problemene. Vi kan bistå deg kontakt med offentlige kontorer.
MENU
OM OSS
Narvik og omegn krisesenter er et lavterskel tilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.
KONTAKTINFORMASJON
Postadresse
Narvik og omegn Krisesenter
Postboks 66, 8513 Ankenes

Telefon: 76 95 73 39
Opphavsrett: Narvik Krisesenter - 2021
Postadresse
Narvik og omegn Krisesenter
Postboks 66, 8513 Ankenes
Telefon: 76 95 73 39
Back to content