Vanlige spørsmål - Narvik Krisesenter

Go to content

VANLIGE SPØRSMÅL

Er krisesentret et sted for meg? Jeg har ikke blitt slått...
En kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at man må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesentret. Den psykiske volden er mer usynlig og kommer over tid.

Hva kan krisesentret hjelp med?

Vi kan tilby omsorg og støtte og noen å snakke med om problemene. Vi kan bistå deg kontakt med offentlige kontorer i den grad du har behov for det. Vi kan hjelpe deg med søknader. Du får råd og veiledning om rettigheter og muligheter ut fra din situasjon.

Hvordan er det på krisesentret?
På krisesentret vil du få eget rom (så lenge muligheten er der) og deler kjøkken ,bad, og stue med andre beboere. Beboere lager mat og gjør husarbeid i felleskap.  Det kan være utfordrede å bo mange i samme hus, men også berikende å bo mange i samme hus, hær er det alltid noen å snakke med.

Er det uheldig for barn å bo på krisesentret?

Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å bo en periode på krisesentret betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare. Både barn og voksne skal bli sett, møtt, og ivaretatt når de bor på sentret. Barna på krisesentret gir utrykk for at her er det trygt og godt å være og det blir lagt stor vekt på at barn skal ha gode opplevelser under oppholdet.

Hvor lenge pleier kvinner å bo på krisesentret?
Ingen livsfortellinger er like og ingen behov er like. Derfor er det også varierende hvor lenge man har behov for å bo.

Hva er vold? Når vi snakker om vold i nære relasjoner. handler det om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler, og eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til, og som du har tillit til. Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer, eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksene barn.
Dersom noen får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet slik du vil ønsker deg smerter eller snakke nedlatende om deg og er du i en slik  relasjon som vi har nevnt, er du utsatt for vold i en nær relasjon.
Kort om ulike kategorier.

FYSISK VOLD
er bruk av enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader, skremmer og krenker, påvirke et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller gjøre noe mot sin vilje.

PSYKISK VOLD
er alle måter å skade, skremme, eller krenke på som ikke er direkte fysisk i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en baken-foreliggende makt eller trusler.

MATERIELL VOLD er alle handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander, som gjennom at de virker skremmende eller krenkende, påvirker andre til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe de vil.

SEKSUELL VOLD er alle handlinger rettet inn mot en annen persons seksualitet, som gjennom smerter, skader, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mor sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil. Den seksuelle volden kan være den mest nedbrytende.

LATENT VOLD
er den volden som du opplever fordi du vet at den kan skje eller kjenne muligheten for den. I nære relasjoner er det ofte denne formen vold som er mest dominerende. Det å være redd for nye voldsopplevelser kan styre alt du gjør selv om det ikke foreligger noen aktiv trussel.

Det er ikke deg som utsettes for vold som har ansvar for det du har blitt utsatt for. Det er voldsutøveren sitt ansvar. Du skal ikke føle på skam eller skyld for de vonde opplevelsene du har vært utsatt for. Det du har ansvar for er å begynne å ta tilbake kontroll over eget liv og beskytte eventuelle barn, og det kan vi hjelpe deg med.

De fleste som har vært utsatt for vold i nære relasjoner opplever: ¤ å ha liten tro på seg selv ¤ føler skam og skyld ¤ opplever håpløshet ¤ å ha mistet troen på å klare seg selv ¤ miste nettverket sitt. Dette er helt vanlige reaksjoner etter å ha vært utsatt for vold.


ER DU UTSATT FOR VOLD?
Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 76 95 73 39


Back to content