Om oss - Narvik Krisesenter

Go to content

OM OSS

Narvik og omegn krisesenter er et lavterskel tilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til oss eller for å be om en samtale. Kontakten med krisesentret er frivillig!

  • Vi har taushetsplikt!
  • Vi kan tilby et trygt og midlertidig bosted!
  • Vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav, lege og øvrige hjelpeapparat!
  • Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp!
  • Vi har ansatte med ulik kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet!

Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd for deg og eventuelt dine barn, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme seg ut av.

NOEN Å SNAKKE MED: Du kan være anonym. Har du behov for tolk ordner vi det. Alle på krisesentret har taushetsplikt. Alle våre tjenester er gratis.


ER DU UTSATT FOR VOLD?

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:
76 95 73 39
Back to content