Hovedside - Narvik Krisesenter

Go to content


Har du blitt utsatt for vold fra partner, familie eller andre?  


Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva er det som skjer?
Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Mange  spør: Er jeg utsatt for vold? Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet? Hvilke rettigheter har jeg ved samlivsbrudd? Trenger jeg advokat? Innholdet i samtalen kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjon, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.

Samarbeidskommuner
Narvik krisesenter samarbeider med 5 kommuner i Nordland, som har inngått en samarbeidseavtale gjennom Narvik og omegn krisesenter som omfatter: Ballangen - Tysfjord - Gratangen - Evenes - Narvik.


Er krisesentret et sted for meg? Jeg har ikke blitt slått..
En kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at man må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesentret. Den psykiske volden er mer usynlig og kommer over tid.


Ta kontakt på vår døgnåpne telefon:
76 95 73 39

Back to content